Bostadsrättsföreningar & Fastighetsägare

  1. Hem
  2. Bostadsrättsföreningar & Fastighetsägare

Utemiljö vid bostadsrättsföreningar och fastigheter

En välskött utemiljö minskar risken för vandalisering och klotter, ger nöjda boende och höjer värdet på lägenheterna.

Har din bostadsrättsförening beslutat göra något av er innergård? Är utemiljön vid din fastighet i behov av uppfräschning?

AMJ trädgårdstjänster erbjuder:

• förslag på åtgärder av gården, skiss eller komplett ritning med växtbeskrivning
• anläggning
• skötselplan med tydliga instruktioner över hur man sköter om sin utomhusmiljö
• rådgivning

Eller kontinuerligt underhåll av er utemiljö, tex:

• häckklippning 2ggr/säsong
• ogräsrensning 3-6 ggr/säsong (beroende på omfattning)
• beskärning buskar/träd vår och/eller höst
Alla har behov av en vacker utemiljö!

Meny